Làm trường học xanh dễ hay khó?

Làm trường học xanh dễ hay khó?

Mặc dù đã có công cụ đánh giá nhưng thời điểm phát triển mạnh công trình xanh còn chưa xuất hiện. Số liệu Bộ Xây dựng ghi nhận số lượng công trình xanh chưa đến 100.

Địa ốc Bình Định đón tin vui

Địa ốc Bình Định đón tin vui

Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến 2035 và thông qua Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội.

Doanh thu quý 1.2019 của TNS tăng mạnh

Doanh thu quý 1.2019 của TNS tăng mạnh

Báo cáo tài chính của TNS Holdings cho thấy doanh thu Quý 1/2019 của đơn vị này đạt 109.8 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là năm thứ ba TNS Holdings