"Bắt mạch kê đơn" trị tín dụng đen

"Bắt mạch kê đơn" trị tín dụng đen

Nhiều chuyên gia cho rằng muốn loại bỏ “tín dụng đen”, phải giúp người vay dễ dàng tiếp cận với tín dụng chính thức, đặc biệt là tín dụng tiêu dùng.